SchoolAdvisor Prime voor studenten en gezinnen

SchoolAdvisor Prime-services zijn beschikbaar via een abonnement. Als abonnerende klant heb je een persoonlijke professionele onderwijsbegeleider en adviseur in je team. Kies ervoor om wekelijks online te vergaderen om de voortgang te bekijken, de komende week in kaart te brengen of om aan leerstrategieën te werken. Uw persoonlijke SchoolAdvisor is beschikbaar om ondersteuning, advies en assistentie te bieden bij alle onderwijsgerelateerde zaken die belangrijk zijn voor u en uw gezin. SchoolAdvisor Prime is een uitstekende aanvullende ondersteuningslaag voor internaatstudenten die 24/7 contact kunnen opnemen voor hulp.

 

Bel of mail ons voor meer informatie over het werken met SchoolAdvice.
(438) 300 6190 | (866) 300 9181
[e-mail beveiligd]

Waarom SchoolAdvisor Prime?

Ouders en studenten worden meer dan ooit uitgedaagd als het gaat om leer- en onderwijsopties. Beslissingen over scholen (openbaar, privé, dagschool, kostschool, thuisschool, online school) kunnen moeilijk zijn, vooral als er rekening wordt gehouden met de leerstijl van het kind en de gezinssituatie.

Terwijl ze op school zijn ingeschreven, kunnen studenten en ouders profiteren van de voortdurende ondersteuning van een onafhankelijke professionele SchoolAdvisor en een toegewijde student / familie-advocaat. Regelmatige check-ins en onlinevergaderingen met uw SchoolAdvisor houden het onderwijsproces van uw kinderen op schema en vergroot de gemoedsrust van de ouders.

Voordelen

  • Tweewekelijkse / maandelijkse onlinevergaderingen om de voortgang / activiteiten van de school te bespreken. Aangepast om te voldoen aan de behoeften van studenten / gezinnen.
  • Studenten- / gezinskalender om goede leerpraktijken te plannen en te ontwikkelen. 
  • Strategieën voor het ontwikkelen van effectstudiegewoonten.
  • Bibliotheek met online verrijkte leeropties.
  • Academic Record Management - Toegang tot een veilige online kluis voor studentgeschiedenis en records.
  • Hulp en advies bij onderwijsplanning, zomerprogramma's, buitenschools leren en school- / universitaire toepassingen
  • 24/7 toegang via uw eigen speciale telefoonnummer voor dringende hulp via tekst / spraak
  • Een onafhankelijke pleitbezorger voor gezinnen en studenten op kostscholen.

SchoolAdvisor Prime is geen bijleservice

SchoolAdviseur Prime

Selecteer uw betalingsoptie. Maandelijks | Jaarlijks | Biënnale

$295.00

Maandelijks

Altijd annuleren!

 

NIEUWSBRIEF

$3,175.00

Jaarlijks

Save $ 365.00

 

NIEUWSBRIEF

$5,900.00

tweejarig

Save $ 1,180.00

 

NIEUWSBRIEF

Familie- en studentennieuwsbrief

376 Victorialaan #200
Westmount, Canada, H3Z 1C3

Privacy Policy
Cookie beleid
Algemene Voorwaarden
Groene Hosting-badge